MENU

3. třída: Červený zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Jana Haňáčková
p. učitelka Charlotta Valášková

Telefon na třídu: 702 198 181

 

Ve třídě Červený zvoneček máme letos zapsaných 25 dětí z toho je 8 dětí předškolních. Sedm dětí zůstalo ve třídě z minulého roku, ostatní přicházejí ze Žlutého zvonečku.

Našim třídním vzdělávací programem Pohádkové učení nás budou provázet pohádky a příběhy. Jsou dětem blízké a zaujmou je. Jejich prostřednictvím rozvinou svou fantazii, představivost, myšlenkové pochody, komunikativnost, vzájemné vztahy i estetické dovednosti (slovesné, hudební, dramatické, pohybové, výtvarné). Pohádky podporují dětskou zvídavost a touhu objevovat. Vedou k samostatnosti s vlastním rozhodováním a zdravým sebevědomím. Ve třídě Červený zvoneček jsou děti, které se připravují na významný okamžik ve svém dětském věku. Tím je vstup do 1. třídy. S dětmi budeme poznávat spousty zajímavých věcí a naučíme se vnímat krásu a rozmanitost světa kolem nás. Naší snahou je ovlivňovat chování dětí v kolektivu tak, aby převládal pocit bezpečí, pohody a spokojenosti. Během přípravy na školu budeme respektovat individuální schopnosti a dovednosti každého dítěte. Budeme se učit vzájemnému hezkému chování a toleranci, aby u nás ve školce převládala úsměvná atmosféra. Společně budeme podporovat děti ke zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, zaměříme se na zlepšování pracovních návyků, dovedností a schopnosti radostně přijímat všechny činnosti a prožitky, které jsou dětem v pestré nabídce předkládány v podobě her a zábavy. V rámci vzdělávacích činností budeme s dětmi společně  sportovat – plavat, lyžovat, hrát badminton, též procvičíme jazýčky v anglickém jazyce.  A jen tak pro radost si něco vyrobíme z keramiky. Povedeme děti k prohlubování sebeobslužných činností, samostatnosti, sebehodnocení. Společně s dětmi budeme posilovat pozitivní  city ve vztahu k sobě a k prostředí, ve kterém děti žijí. Přejeme si, aby vstup do ZŠ  byl  pro všechny děti zdařilý a vzpomínka na třídu Červený zvoneček byla všem příjemná.

 

Informace pro rodiče z Červeného zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“.

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů, každé děťátko musí mít oblečení na převléknutí do MŠ (jiné věci na ven, jiné do  MŠ)

* nechávat si přezůvky i bačkory na příslušném místě pod schody

* oblečení i boty podepsat!

* děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* děti budou mít v MŠ svůj hrneček na pitný režim

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti), logopedická depistáž, vánoční focení, vánoční výlety, divadla v MŠ, batůžkové dny…aktuální info o akcích školky budou na stránkách MŠ i v šatnách

*  seznámení s anglickým jazykem pro předškolní děti formou hry bude vést paní učitelka Mgr. Simona Linková, nadstandartní činnost bude jen pro přihlášené děti ve třídě Zelený zvoneček v ranních hodinách 1 x 14 dní ve středu

* plavání bude probíhat pro přihlášené předškolní děti ve čtvrtek v odpoledních hodinách (aktuální info budou v šatnách)

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC

* čištění zoubků – již čistíme zoubky po obědě, kdo by si výslovně nepřál z důvodu zvýšeného rizika infekčního přenosu mezi dětmi, domluví se na třídě s paní učitelkami

* zaměření na předškolní výchovu předškolních dětí – děti budou mít v MŠ své pastelky, budou pracovat do grafomotorických sešitů, příprava na školu bude probíhat v dopoledních i odpoledních činnostech

* při uzavření MŠ díky Covid -19, bude probíhat u předškolních dětí distanční výuka formou spolupráce s rodiči (Pokyn Covid)

* předškolním dětem musí zákonný zástupce omlouvat nepřítomnost docházky do omluvného listu v šatně  (Školní rád)

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem. Rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při adaptaci na školku.

 

Paní učitelky

Charlotta Valášková

Jana Haňáčková

 

 

 

 

 

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713