MENU

3. třída: Červený zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Kateřina Mrkosová, DiS.
p. učitelka Hana Nádvorníková

Telefon: 702 198 181

Děti jsou vedeny více k samostatnosti - odnášení židliček po obědě, chystání lehátek, polštářů a přikrývek apod. V rámci přípravy na svačinu či oběd si děti vše připravují samostatně - nalévají si pití, připravují talíře, příbory, uklízí si po sobě. Učí se aktivně používat „kouzelná slovíčka“- prosím a děkuji. Učí se respektovat dospělé a zdravit všechny zaměstnance školky. Dbáme na správné stolování a čistotu při jídle.

Mladší děti se stále učí soběstačnosti při oblékání v šatně. Starší děti se snaží pomáhat mladším a radit jim. Děti jsou vedeny od začátku k toleranci a respektu k druhým. Učí se vážit si přátelství a vážit si sami sebe.

V rámci vzdělávacích činností si společně zasportujeme nejen v plavání a lyžování,  procvičíme jazýčky v anglickém jazyce, zaměříme se na logopedickou prevenci. Vyrobíme si také něco z keramiky. Dbáme na rozvoj  individuálních  možností  všech dětí. V rámci komunitního kruhu a při komunikaci s dospělými vedeme děti k tomu, aby mluvily celou větou a používaly „kouzelná slovíčka“.

Zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, jemné motoriky. Rozvíjíme děti po stránce hudební a výtvarné. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713