MENU

Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,                                                                                                                                 

přeji Vám za celý kolektiv mateřské školy krásné prosluněné léto, hodně odpočinku a nových zážitků.

Mateřská škola je uzavřena od 01. 07. 2021 a 09. 07. 2021.

S nahlášenými dětmi se uvidíme od 12. 07. 2021 do 23. 07. 2021.

Poté je MŠ uzavřena od 26. 07. 2021 do 20. 08. 2021.

Dne 01. 07. 2021, ředitelka MŠ

 

Vážení rodiče,
poslední plánová akce s dětmi je v úterý 29. 06. 2021 v dopoledních hodinách, kdy k nám do školky na budovu Čajkovského přijdou psovodi s pejsky od Policie ČR a ukáží dětem, jaké povely pejskové umí.

Dne 24. 06. 2021

Vážení rodiče,
seznam přijatých dětí na prázdninový provoz z cizích školek naleznete v přiloženém souboru v sekci "Prázdninový provoz".

Dne 17.6.2021

Vážení rodiče,
rozloučení s našimi předškolními dětmi proběhne na Rytířském hradišti v hradeckých lesích. Přijďte s dětmi na Rytířské hradiště, slavnostně se s dětmi rozloučíme, pohrajeme si, a kdo si chce s kamarády opéct buřtík, vezměte si buřtík s sebou.
22. 06. úterý - budova Čajkovského, třídy Zelený a Červený zvoneček od 17.00 hodin
23. 06. středa - budova Štechova, třída Berušky od 17.00 hodin

Doufám, že nám počasí bude přát. Při nepříznivém počasí se akce ruší.
Těšíme se na Vás :)

 

Vážení rodiče,
ten, kdo se nenašel mezi přijatými dětmi podle registračních čísel se bohužel z kapacitních důvodů do naší mateřské školy nedostal. Poprosím Vás o spolupráci a kdo má možnost přijďte si do ředitelny vyzvednout a podepsat Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V ředitelně budete mít podklady připravené pondělí 7. 6. - středa 9. 6. 2021 od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Zazvoňte na ředitelnu, budova Čajkovského, v případě nepřítomnosti volejte 725 106 301 - jsem v MŠ na budově.

Dne 4. 6. 2021  

 

Vážení rodiče,
seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2020 naleznete v sekci Zápis do MŠ v přiloženém souboru.

Dne 02. 06. 2021
 

Vážení rodiče,
ve středu 12. 05. 2021 proběhne v celé mateřské škole (budova Štechova i budova Čajkovského) skupinové focení dětí a focení tabla předškoláků.
Focení začíná na budově Čajkovské od 8.00 hodin focením TABLA předškoláků ze Zeleného a Červeného zvonečku, poté přijdou i předškoláci ze třídy Berušek. Prosím tedy o příchod všech předškolních dětí do 8.00 hodin.

Poté skupinové focení všech tříd -  za dobrého počasí na školní zahradě. Připravte dětem nějaké pěkné oblečení :)
Skupinová fotografie bude ve formátu 15 x 20 cm, kus za 40,- Kč.

Předškolní děti, focení na tablo – loučení se školkou.
Tablo pro předškolní děti bude ve formátu 18 x 25 cm + 2 portrétní fotografie 10 x 15 cm, za cenu 160,- Kč.

Dne 07. 05. 2021 

 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 29. 04. 2021 přijede do MŠ na budovu Štechova pan fotograf a bude Vám prodávat fotky - jarní focení a karneval. Pan fotograf na Vás bude čekat od 14.15 hodin ve vestibulu u třídy Medvídků. Více informací máte na nástěnkách u tříd. Budova Čajkovského se bohužel nefotila - nestihli jsme to, díky uzavření MŠ.
Pokusím se domluvit skupinové focení dětí (po třídách) a tabla předškolních dětí, aby všechny děti měly památku na školku.

Dne 26. 04. 2021

 

Vážení rodiče,
od pondělí 26. 04. 2021 se opět otvírá mateřská škola pro všechny děti. Provozní doba nezměněná - 6.30 - 17.00 hodin.
Školné za měsíc duben budou děti platit následovně: předškolní děti školné neplatí (vyhláška města), děti záchranných složek a vybraných profesí, které chodily do MŠ od 12. 04 2021 platí plnou částku - 600,- Kč a ostatní děti, které začínají chodit do MŠ od 26. 04. 2021 budou platit poměrnou část školného tj. 150,- Kč. (Školné za měsíc březen neplatily žádné děti - MŠ byla uzavřena).
Stravné - 26. 04. 2021 - všechny děti jsou na pondělí 26. 04. přihlášené !!! - tzn. kdo ví, že nepřijde do MŠ, odhlašte si obědy a dále si již odhlašujete a přihlašujete dle vaší aktuální potřeby.
Děti budou ve svých třídách, s kmenovými paní učitelkami. Pro děti žádné omezení neplatí, budeme se snažit co nejméně děti spojovat (ráno a v odpoledních hodinách). Děti musí mít do MŠ aspoň jednu roušku - povinnost při pobytu mimo areál MŠ.
Rodiče při pobytu v prostorách školy - prosím o spolupráci - do MŠ chodí pro dítě jen jedna osoba, vždy si při vstupu do MŠ dezinfikuje ruce, nosí respirátor a nasazuje návleky. V šatnách dodržovat co nejvíce rozestupy, neshlukovat se a co nejrychleji opustit areál MŠ.

Dne 21. 04. 2021  

 

Vážení rodiče,
dle návrhu Vlády by se měly v pondělí 26. 04. 2021 oteřít hradecké mateřské školy pro všechny věkové skupiny dětí, bez povinnosti testování dětí a nošení roušek. Zatím je toto jen návrh, který musím mít podložený Ministerstvem. Až budu vědět konkrétní informace k znovuotevření a podmínky otevření, ihned vám je napíši na stránky.

Dne 20. 04. 2021

 

Vážení rodiče,
protože se již v tomto školním roce nebude chodit plavat do Základní školy Štefcovy, vrátíme Vám na číslo účtu, z kterého bylo plavání hrazené, celou zaplacenou částku.

Dne 13. 04. 2021

 

Vážení rodiče,
předem bych Vám chtěla poděkovat za dnešní ranní spolupráci u testování dětí. Díky Vám bylo testování pro děti určitě příjemnější.
Testovat budeme tedy vždy v pondělí a ve čtvrtek. Jestliže dítě přijde do MŠ v jiný den (po nemoci apod.), testuje se vždy první den při příchodu do MŠ a poté pokračuje podle nastaveného rozvrhu testování v MŠ.
V ostatní dny, kdy netestujeme děti, tedy úterý, středa, pátek budou u vchodu do MŠ čekat paní učitelky a paní uklízečky a přeberou si od Vás děti a doprovodí je do třídy k paní učitelkám. Je to z důvodu omezení přístupu dalších osob do budovy a také Vám chceme pomoci, abyste mohli co nejrychleji do práce.
Nezapomeňte dát dětem do školky ochranu úst a nosu - roušku. Děti musí mít roušku, jestliže opustí areál MŠ (vycházky po zastavené části sídliště).

Dne 12. 04. 2021

 

Hradecké školky a magistrát města společně poděkovaly složkám IZS

Ve čtvrtek 08. 04. se některé hradecké mateřské školy, mezi nimi i MŠ Zvoneček, zapojily do akce Poděkování složkám IZS a připravily pro ně vlastními silami, za finanční podpory magistrátu města Hradce Králové, občerstvení. Dárek převzali zdravotníci FN, městská policie, hasiči a pracovníci vybraných lékáren.

Dne 09. 04. 2021

 

Vážení rodiče,
informace k rannímu testování dětí:

Děti se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek (název testů je v příloze v sekci Úřední deska). Ráno přijde do MŠ dítě s jedním ze zákonných zástupců, půjdou rovnou do třídy Žlutý zvoneček - budova Čajkovského, třída Kuřátek - budova Štechova (bez převlékání, jen si nasadíte návleky, vydezinfikujete si ruce a odcházíte na určené místo do třídy. Tam se o Vás postará paní učitelka a další personál. Na vyhrazeném místě s dopomocí paní učitelky provedete test u svého dítěte a vyčkáte na výsledek testu.
Pokud je test NEGATIVNÍ - zákonný zástupce odchází z budovy MŠ, my si dítě převezmeme.
Pokud je test POZITIVNÍ - zákonný zástupce i s dítětem opouští MŠ a neprodleně volá pediatrovi a jde na PCR test. Ostatní děti z konkrétní třídy musí také domů a čekáme na potvrzení či vyvrácení POZITIVITY  u dítěte. Pokud je dítě negativní, druhý den můžeme do školky, pokud je pozitivní, zůstáváme doma v karanténě na 14 dní.
Pokud je test CHYBNÝ - test se vyhodí a udělá se nový test.

Ve dnech, kdy se bude testovat, počítejte s minimálně 15 minutovým zpožděním ve školce při předávání dětí.

Testovat se nemusí děti, které prodělaly Covid a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní - tuto skutečnost musíte před testováním doložit (zpráva od lékaře, od hygienické stanice písemně či elektronicky).

Do sekce Úřední deska Vám přiložím Manuály, podle kterých se mateřské školy musí řídit.

Dne 09. 04. 2021

 

Vážení rodiče,
v pondělí 12. 04. se mateřská škola otevře pro všechny děti předškolního věku - děti, které tento rok jdou k zápisu do základní školy (tyto děti mají stravu přihlášenou).
Protože dne 11. 4. 2021 končí činnosti „určených škol“ pro IZS - integrovaný záchranný systém, otevíráme mateřskou školu i pro děti zákonných zástupců kteří pracují jako:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
h) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
ch) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tito zákonní zástupci se musí při nástupu dítěte do mateřské školy prokázat čestným prohlášením či potvrzením od zaměstnavatele, kde pracují.
Kdo by měl zájem o docházku v MŠ (nepředškolní děti) musí mi napsat e-mail na mscajkovskeho@volny.cz kvůli nahlášení stravy - do pátku 09. 04. 2021 do 10.00 hodin.

Pracovní doba nebude nijak omezená - Mateřská škola bude otevřena od 6.30 hodin do 17.00 hodin.
Informace o ranním průběhu testování dětí nyní zpracovávám a dám Vám na stránky zítra.

Dne 8. 4. 2021

 

Vážení rodiče,
informace k znovuotevření mateřských škol:
v tuto chvíli čekáme na nařízení, podle kterých se mateřské školy mohou otevřít. V pondělí 12. 04. 2021 by se do mateřských škol měly vrátit poze děti plnící povinné předškolní vzdělávání -  předškolní děti. Třídy by se měly přizpůsobit počtem dětí do 15, dále nás čeká asi krácení provozní doby, ranní testování a další pokyny, které nyní nemám podložené. Ve čtvrtek či pátek bych měla mít informace ucelené  a poté Vám vše oznámím. Nyní jsme s paní Poláčkovou - vedoucí školní jídelny, přihlásily na pondělí 12. 04. všechny předškolní děti do docházky. Kdo ví, že do školky nenastoupí, sami si stravu odhlaste. Kdo z předškolních dětí nenastoupí (z rodinných či zdravotních důvodů) bude se nadále vzdělávat distančním způsobem.

Dne 06. 04. 2021

 

Vážení rodiče předškolních dětí,
nezapomeňte zapsat své dítě do základní školy. Zápisy do základních škol jsou spuštěny elektronicky
od 01. 04. - 30. 04. 2021 na webových stránkách konkrétních škol. Kdo nemá možnost zapsat své dítě elektronicky, může osobně zapsat dítě na příslušné základní škole v pátek 16. 04 od 16 do 17 hodin a v sobotu 17. 04. od 9 do 10 hodin. K zápisu zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte (bližší informace na webových stránkách škol).

Dne 06. 04. 2021

 

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení a do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
To znamená, že mateřské školy jsou minimálně do 11. 4. 2021 uzavřeny.

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., přičemž usnesením vlády č. 300
ze dne 18. března 2021 vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti tak, že se účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

Mateřská škola je tedy uzavřena zatím do 28. 3. 2021

 

Vážení rodiče,
děti ze třídy Kuřátek, které byly 25. 02. 2021 v MŠ musí do karantény - styk s Covid pozitivní osobou. Děti musí do karantény na 14 dní od výskytu (tj. do 11. 03. 2021). Nyní trasujeme děti a během dne vám ještě MŠ oznámí, koho se karanténa týká. Kdo z dětí již v karanténě byl, tak se mu karanténa prodlužuje. Informujte o situaci dětského pediatra a u dětí by měl být proveden PCR test.

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice HK máte v sekci Úřední deska - soubor Hygiena_info pro rodiče (nyní nové informace o 14denní karanténě). Karanténa tedy trvá do 11. 03. 2021.

Dne 04. 03. 2021 ve 13.15 hodin

 

Vážení rodiče,
děti ze třídy Kuřátek, které byly 17.-18. 02. 2021 v MŠ musí do karantény - styk s Covid pozitivní osobou. Děti musí do karantény na 14 dní od výskytu (tj. do 04. 03. 2021). Nyní trasujeme děti a během dne vám ještě MŠ oznámí, koho se karanténa týká.

Informuji, dle vyjádření KHS HK, že poslední možnost absolvování testu PCR je 10. den od posledního kontaktu, tudíž byla 27. 2. nebo 28. 2..2021. V tomto případě se nepodařilo provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tedy 3. 3.  nebo  4. 3. 2021. V případě, že se v době karanténního opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění covid-19 je nezbytné provést PCR test.

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice HK máte v sekci Úřední deska - soubor Hygiena_info pro rodiče (nyní nové informace o 14denní karanténě). Karanténa tedy trvá do 04. 03. 2021.

Dne 02. 03. 2021 ve 11.15 hodin


 

Vážení rodiče,
děti ze třídy Berušek, které byly 24 - 26. 02. 2021 v MŠ musí do karantény - styk s Covid pozitivní osobou. Zavolejte co nejdříve pediatrovi a nahlaste, že vaše dítě bylo naposledy dne 25. 02. s pozitivní osobou - děti musí do karantény (14 dní od výskytu, informace vám sdělí paní doktorka). Nyní trasujeme děti a během dne vám ještě MŠ oznámí, koho se karanténa týká. Aktuální informace z Krajské hygienické stanice HK máte v sekci Úřední deska - soubor Hygiena_info pro rodiče (nyní nové informace o 14denní karanténě). Karanténa tedy trvá do 12. 03. 2021.

Dne 01. 03. 2021 ve 13.00 hodin

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO 21. BŘEZNA 2021

Vážení rodiče,
Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Ošetřovné: bližší informace o ošetřovném naleznete  např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Po celou dobu uzavření mateřské školy jsou obědy odhlášeny.
Dne 28. 02. v 21.00 hodin

 

Vážení rodiče,
děti ze Žlutého zvonečku, které byly 23. 02. 2021 v MŠ musí do karantény - styk s Covid pozitivní osobou. Zavolejte v pondělí 01. 03. 2021 pediatrovi a nahlaste, že vaše dítě bylo naposledy dne 23. 02. s pozitivní osobou - děti musí do karantény (10 nebo 14 dní od výskytu, informace vám sdělí paní doktorka). Aktuální informace z Krajské hygienické stanice HK máte v sekci Úřední deska - soubor Hygiena_info pro rodiče (nyní nové informace o 14denní karanténě).

Dne 28. 02 ve 20.00 hodin

 

Vážení rodiče,
informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě:
podle nejnovějších informací z ČSSZ si OČR zajišťují rodiče sami, škola nemusí formulář podepisovat ani dávat razítko. Přikládám Vám odkaz na formulář, který si sami vyplňte a odevzdejte vašemu zaměstnavateli. Vygeneruje se Vám číslo žádosti, pod kterým budete zaevidováni pod ČSSZ. Na jedno dítě, jedno číslo, které se může uplatnit vícekrát (v případě potřeby můžete toto OČR mít v měsíci únoru i březnu).
Odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Do tiskopisu vyplnit:
Název školy: Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093
ulice: Čajkovského, č.p. 1093, psč 500 09
IČ: 71194550
Datum uzavření: od 24. 2. 2021 do neurčito
Důvod uzavření:  Uzavření MŠ ze závažných provozních důvodů z důvodu výskytu nákazy COVID-19.
                  NEBO  Nařízená karanténa z důvodu výskytu pozitivní osoby v mateřské škole.

Dne 25. 2. 2021
                           

Vážení rodiče,
od středy 24. 02. 2021 se uzavírá po dohodě se zřizovatelem celá budova Čajkovského. Budova Štechova funguje dále s tím, že dětem stále vaří kuchařky z jídelny při základní škole Štefcova.

Budova Čajkovského se uzavírá z organizačních důvodů v důsledku Covid-19 (nelze zabezpečit provoz mateřské školy).

Třída Oranžový zvoneček - uzavření z organizačních důvodů (děti nemusí do karantény).
Třída Žlutý zvoneček - uzavření z organizačních důvodů (děti nemusí do karantény).
Třída Červený zvoneček - karanténa dětí, které byly ve čtvrtek 18. 02. a v pátek 19. 02. ve školce. Děti, které byly Covid pozitivní a jsou v tzv. ochranné lhůtě (90 dnů od pozitivity) nejdou do karantény, ale týká se jich uzavření z důvodů organizačních.
Třída Zelený zvoneček - karanténa dětí, které byly v pátek 19. 02. ve školce a nešly po obědě domů, ostatní děti jsou doma z organizačních důvodů.

Uzavření budovy je tedy od 24. 02. do odvolání (určitě do pátku 05. 03. s tím, že budu situaci podle možností řešit).
Dnes pro děti z Oranžového a Žlutého zvonečku tedy 23. 02. školka funguje do 17.00 hodin, jak je běžné.
Červený a Zelený zvoneček jde do karantény a žádám o spolupráci a vyzvednutí dětí po obědě.

Dne 23. 02. 2021 v 09.30 hodin

 

Vážení rodiče,
kdo by chtěl jarní focení dětí se sourozencem, přijďte na focení hned na 8.00 hodinu. Pan fotograf vyfotí nejdříve fota sourozenců a poté se vyfotí děti celé naší školky. Nezapomeňte běhen focení dodržovat zvýšená hygienická opatření - rozestupy, ochranu úst a nosu, dezinfekce rukou.

Dne 18. 02. 2021 v 11.00 hodin 

 

Vážení rodiče,
aktruálně máme v provozu všechny třídy mateřské školy. Paní kuchařky se nám příští týden nevrátí (mají stále zdravotní obtíže), proto nám bude ještě příští týden (22. 2. - 26. 2. 2021) vařit jídelna při Základní škole Štefcova.

Dne 18. 02. 2021 v 10.50 hodin

 

Vážení rodiče,
dnes jsem mluvila s paní Feuermannovou ze Soptíkova lyžování. Bohužel musím lyžařský kurz, který měl být příští týden, zrušit díky uzavřeným ski areálům. Paní Feuermannová se s Vámi spojí a pošle informace pro děti, které byly přihlášené. Jsme domluvené, že kdyby vleky otevřeli, máme zájem i o pozdější termíny.

Dne 10. 02. 2021 

 

Vážení rodiče,
od 10. 02. 2021 pro naši školku vaří jídelna při Základní škole Štefcova z důvodu výskytu Covid-19 u paní kuchařek.
Strava je zajištěna pro děti samozřejmě celodenně - tzn. dopolední svačina, oběd i odpolední svačina.
Jídelníček Vám připravím do šaten.

Dne 09. 02. 2021 v 11.57 hodin

 

Vážení rodiče,
v sekci Prázdninový provoz najdete aktuální tabulku Letní provoz 2021 k uzavření mateřské školy v letních měsících.
Tabulky budou také k nahlédnutí ve všech šatnách.

Dne 05. 02. 2021 

 

Vážení rodiče,
z důvodu Covid pozitivního jedince se uzavírá od 03. 02. 2021 třída Zelený zvoneček. Celá třída jde do karantény. Děti, které byly pondělí, úterý ve školce, přišly s pozitivním jedincem do styku. Zavolejte tuto informaci dětskému lékaři a on Vám napíše OČR (děti by měly jít na testy a dodržet karanténu 10 dní).
V sekci Úřední deska máte v souboru Hygiena info pro rodiče základní informace pro zákonné zástupce od krajské hygienické stanice.
Hygienická stanice mně potvrdila karanténu dětí ze Zeleného zvonečku do 12. 02. 2021.

Dne 03. 02. 2021

 

Vážení rodiče,
dopolední lyžařský kurz Soptíkovo lyžování pro přihlášené děti by měl proběhnout od 15. 02. 2021. Jsem optimistická a doufám, že do té doby spustí na horách vleky. Kolem 10. 02. 2021 bych Vám podala aktuální informace, zda se lyžařský kurz uskuteční.

Dne 01. 02. 2021

 

Vážení rodiče,
během příštího týdne budete mít na třídách u paní učitelek připravený formulář na daňovou slevu za pobyt dítěte v MŠ.
Kdo bude slevu uplatňovat, vyzvedněte si dokument u paní učitelek.

Dne 14. 01. 2021

 

Vážení rodiče,
mateřská škola je uzavřena od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 (děti jdou naposledy do školky v úterý 22. 12. a přijdou v novém roce 4. 1. 2021).

Od ledna 4. 1. 2021 bychom se vrátili k provozní době školky 6.30 hodin - 17.00 hodin s tím, že se děti budou již ráno a odpoledne spojovat i s jinými dětmi a paní učitelkami. Doufám, že se epidemiologická situace přes vánoční svátky výrazně nezhorší a budeme moci ve školce v rámci zvýšených hygienických podmínek fungovat.
Při vstupu do budovy Vás nadále žádám o spolupráci - nošení ochrany úst a nosu, dezinfikovat ruce při vstupu do MŠ, nezdržovat se na delší dobu než je nezbytně nutná v prostorách MŠ, neshromažďovat se v areálu MŠ. Při výskytu pozitivního výsledku na Covid-19 (u dětí či v rodině) hlásit tuto situaci paní učitelkám na třídě.

Dále bych Vám chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho sil a pevné zdraví celé vaší rodině.
Mnohokrát Vám všem děkuji za spolupráci a ohleduplnost k dětem i zaměstnancům v této nelehké době. 


S přáním klidnějších dnů
Mgr. Jana Šulcová, ředitelka

Dne 16. 12. 2020

 

Vážení rodiče,
kdo máte zaplacený kurz plavání pro předškolní děti, necháme peníze ještě na účtu školky a pan ředitel ze ZŠ Štefcova je pro zahájení kurzu hned jak to půjde. Až budu vědět konkrétnější informace, vše Vám napíši.

Dne 16. 12. 2020 

 

Vážení rodiče,
od pondělí 23. 11. 2020 se mění vnitřní organizace provozu MŠ na obou budovách školy.
Protože od pondělí budu mít již plný počet pedagogických zaměstnanců, budou se vzdělávat děti na obou budovách ve svých třídách. Děti budou ve své třídě, jen se svými spolužáky a se svými paní učitelkami. Pracovní doba MŠ stále zůstává omezena od 7:00 - 16.30 hodin z důvodu, aby se ještě děti nespojovaly a nemíchaly s ostatními třídami. Toto omezení jsem se rozhodla prodloužit z důvodu nastávajících vánočních svátků a pomalu se zklidňující situaci okolo covid-19.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci.
Dne 19. 11. 2020 

 

Vážení rodiče,
aktuální informace ke školnému. Protože budova Štechova měla omezený provoz jen dva dny (15. - 16. 10.) nebude se snižovat školné za měsíc říjen. Platba je stále 600,- Kč.
Budova Čajkovského byla uzavřena na devět dní (15. - 27. 11.). Pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty. Proto stanovuji výši úplaty pro všechny děti z budovy Čajkovského za měsíc říjen 300,- Kč.

Dne 19. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
aktuální informace k znovuotevření třídy Kuřátek a Medvídků na budově Štechova.
Třída Kuřátek a Medvídků bude opět otevřená od pondělí 16. 11. 2020. Děti budou stále spojeny - je to z organizačních a personálních důvodů. Děti budou ve třídě Medvídků, s paní učitelkami Yvonou Trejbalovou a Mgr. Markétou Bělohlávkovou.
Nezapomeňte si nahlásit stravu dětí - zkontrolujte, kdo je přihlášený na stravu - jde do školky, kdo je odhlášený - zůstává doma.
Jen připomínám, že provozní doba MŠ je stále upravena - 7.00 - 16.30 hodin.
Děkuji za spolupráci

Dne 11. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
protože jsem měla domluvené VÁNOČNÍ FOCENÍ na naší školce a chtěla bych, aby měly děti pěkné vánoční fotky, budeme se za zvýšených hygienických podmínek s dětmi fotit. Pan fotograf přijde jen jeden, připraví si plátno, bude mít respirátor. Paní učitelky děti upraví a budou je k panu fotografovi po jednom vodit. Focení proběhne na obou budovách v pátek 13. 11. 2020 - budova Čajkovského 8.00 hodin pro děti, které jsou ve školce, od 10.00 hodin můžete přijít s Vaším děťátkem na focení do Červeného zvonečku a pan fotograf Vás vyfotí. Samozřejmě do školky můžou přijít jen děti zdravé, které nemají nařízenou karanténu.
Budova Štechova se bude fotit v pátek od 13.00 hodin pro děti, které jsou ve školce a od 14.30 hodin můžete přijít s dětmi na focení do třídy Kuřátek. Peníze za focení se budou vybírat až s fotografiemi.
Do sekce Úřední deska - soubor "Vánoční focení" Vám nahraji náhled fotky, abyste věděli, jak by fotka měla vypadat a můžete děťátka pěkně sladit :)

Dne 9. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě:
podle nejnovějších informací z ČSSZ si OČR zajišťují rodiče sami, škola nemusí formulář podepisovat ani dávat razítko. Přikládám Vám odkaz na formulář, který si sami vyplňte a odevzdejte vašemu zaměstnavateli. Vygeneruje se Vám číslo žádosti, pod kterým budete zaevidováni pod ČSSZ. Na jedno dítě, jedno číslo, které se může uplatnit vícekrát (v případě potřeby můžete toto OČR mít v měsíci listopadu a poté v měsíci prosinci).
Odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Do tiskopisu vyplnit:
Název školy: Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093
ulice: Čajkovského, č.p. 1093, psč 500 09
IČ: 71194550
Datum uzavření: od 5. 11. 2020 do neurčito
Důvod uzavření:  Uzavření MŠ ze závažných provozních důvodů, nařízená karanténa zaměstnanců školy z důvodu výskytu nákazy COVID-19

Dne 6. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
informace k budově ŠTECHOVA:

Na budově Štechova se vyskytl pozitivní zaměstnanec. Do karantény jdou děti od 5. 11. 2020 třída
Kuřátka a Medvědi - trasování se týká dnů 29. - 30. 10. 2020, to znamená, že děti, které byly čtvrtek pátek ve školce jdou do karantény ( 2 děti ze třídy Kuřátek a 7 dětí ze třídy Medvídků) - OČR vystavuje pediatr. Ostatní děti ze třídy Medvídků a Kuřátek, které nechodily do školky a školku by nyní potřebovaly, vystavuji OČR já - uzavření třídy z důvodu nemožnosti zajištění personálu. Karanténa se počítá od 30. 10. 2020 - děti by měly jít šestý sedmý den na testy a mají karanténu do 9. 11. 2020. Karanténa je ukončena negativním testem. Jestliže byste nestihli jít s dětmi na testy, karanténa se prodlužuje do 13. 11. 2020. Test musí být proveden do 10 dne, nejlépe 6-7 den od posledního styku s pozitivním, nečekejte na call centra (info od hygieny - kvůli urychlení spolupráce) a spojte se s praktickým lékařem, na vystavení e- žádanky na test. Bez e- žádanky nelze jít na test. Hygiena nám poslala dopis pro Vás zákonné zástupce, jak se chovat v době karantény. Tento manuál Vám nahraji do sekce Úřední deska - soubor Hygiena_info pro rodiče.

Třída Berušky - dále funguje pro děti ze třídy Berušek
Třída Včeličky - dále funguje pro děti ze třídy Včeliček

ředitelka
Dne: 04. 11. 2020, 11:40 hodin

 

Vážení rodiče,
nejprve bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci v tomto náročném období. Na obou budovách máme děti umístěné do tří tříd. Tyto třídy se celý měsíc listopad nebudou s nikým jiným stýkat. Máme omezenou provozní dobu (7.00 - 16.30 hodin) právě z důvodů nespojování dětí (těchto tří tříd) a zaměstnanců. Děti jsou v kontaktu pouze se svými paní učitelkami na třídě (zminimalizování kontaktů i z řad zaměstnanců).
Pár informací k předškolním dětem - předškolní docházka dětí v MŠ je povinná, to znamená, že předškolní dítě musí být zapsané v mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol. Toto jste splnili tím, že docházíte k nám do MŠ, nikde není napsaný počet dnů či hodin, které musí "předškolák" být v MŠ. Proto, jestliže si necháte delší dobu předškolní dítě doma, vyplývá z toho pro vás povinnost, až přijdete opět do MŠ omluvit docházku do omluvného listu v naší MŠ. Nemusíte se obávat žádné sankce či porušení povinné docházky vašeho děťátka.
Od zítra - středa 4. 11. 2020 budou paní učitelky předškolním dětem, co nechodí do MŠ, opět posílat na e-mail zákonného zástupce úkoly k distanční výuce.

Děkujeme za spolupráci.
Dne: 03. 11. 2020, 11:20 hodin

 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek zaslalo statutární město HK zastoupené náměstkem primátora Mgr. Hanouskem výzvu k rodičovské veřejnosti. Tuto výzvu jsem Vám nahrála do sekce Úřední deska - soubor "Výzva k rodičovské veřejnosti". V této výzvě žádá rodiče o spolupráci se zmenšením počtu dětí přítomných v MŠ.
I já za mateřskou školu děkuji za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

Dne: 23. 10. 2020, 11:50 hodin

Vážení rodiče,
od 29. 10. 2020 začíná fungovat budova Čajkovského. Čtvrtek a pátek bude dětem vařit školní jídelna při Základní škole Milady Horákové, od pondělí 2. 11. již bude v provozu naše školní jídelna. Díky nastalé situaci je potřeba upravit podmínky vzdělávání v naší mateřské škole. Z důvodu ochrany zdraví vašich dětí i zaměstnanců přistupuji k zásadním rozhodnutím, které Vám přikládám do sekce Úřední deska - soubor "Znovuotevření MŠ". Nejzásadnější rozhodnutí je upravení provozní doby na měsíc listopad 7.00 - 16.30 hodin. Další podmínky provozu naleznete v již zmíněném souboru.
Tyto upravené podmínky vzdělávání a organiční podmínky platí i pro budovu Štechova. 

Děkuji za spolupráci a věřím, že společnými silami vše zvládneme :)

Dne: 22. 10. 2020, 12:50 hodin

 

Vážení rodiče,
od pondělí 19. 10. máme na budově Čajkovského již tři třídy v karanténě - děti se setkaly s covid-pozitivní osobou.
V tuto chvíli běží karanténa dětí a zaměstnanců. Karanténa by měla být ukončena nejdříve 28. 10. 2020.

Budova Štechova funguje zatím bez omezení díky covidu, jen nám pro děti vaří jídelna ZŠ Milady Horákové.
Rodiče z budovy Štechova si sami odhlašují a přihlašují obědy na portálu www.odhlaska.cz jak jsme zvyklí.

Takzvané ošetřování člena rodiny OČR v době uzavření mateřské školy bych měla vystavovat já, jako ředitelka za uzavřený subjekt. Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nový formulář. Podrobnější informace, které mi byly zaslány Vám nahrávám do sekce Úřední deska - soubor OČR.

Dne 20. 10. 2020, 9:40 hodin

 

Vážení rodiče,
budova Štechova se od 19. 10. 2020 opět otevírá. Na budově Štechova nemám v tuto chvíli žádnou informaci o covid pozivním dítěti či zaměstnanci. Pro děti bude vařit jídelna při Základní škole Milady Horákové - celodenní strava pro děti do šesti let bude za cenu 35,- Kč, celodenní strava pro děti starší šesti let bude za 40,- Kč. Jinak provoz MŠ je nezměněn, jen z organizačních důvodů budou děti ze třídy Kuřátek a ze třídy Medvídků spojeny ve třídě Medvídků. Žádám rodiče z budovy Štechova, aby si od pondělí hlídali a odhlašovali stravu svého dítěte na portálu www.odhlaska.cz jak jsme zvyklí.

Budova Čajkovského zůstává uzavřena z důvodu karantény všech zaměstnanců a karantény jedné třídy dětí.    

Dne: 16. 10. 2020, 13:45 hodin            

   

Vážení rodiče,
po dnešním telefonickém rozhovoru s Krajskou hygienickou stanicí bude budova Čajkovského uzavřena po dobu potřebné karantény - zatím do 23. 10. 2020.  
V tuto chvílí máme pozitivní dva zaměstnance a jednu třídu v karanténě. 
Děti, které nejsou v karanténě a potřebujete na ně vystavit OČR, napište mi e-mail na mscajkovskeho@volny.cz - napište mi na jaké dítě OČR uplatňujete a do jaké třídy chodí. OČR Vám vystavím a zašlu e-mailem zpět. Obědy máte po dobu uzavření mateřské školy samozřejmě odhlášené.

Dne: 15. 10. 2020

 

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že ze závažných důvodů, po vzájemné dohodě se zřizovatelem, je přerušen provoz mateřské školy od 15. října do odvolání. Oznámení zřizovatele o přerušení provozu mateřské školy najdete u dokumentů v sekci "Úřední deska".
Průběžně Vám budu na internetových stránkách sdělovat nové informace.

Mgr. Jana Šulcová,
ředitelka MŠ - 14. 10. 2020, 18:35 hodin 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713