MENU

1. třída: Oranžový zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Lucie Brentnerová, DiS.
p. učitelka Denisa Majnerová
chůva Jana Pražanová

Telefon: 702 198 179

Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Cílem celoročního programu „Krtek a jeho kamarádi“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Třídní vzdělávací plán využívá činnosti s prvky hry a tvořivosti. Jako preventivní prvek při řešení konfliktů používá společně stanovených pravidel chování a jejich dodržování s důrazem na prosociální chování. Zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, jemné motoriky ruky. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné.

Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky, které poskytují dětem dostatek soukromí při hrách.  Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713