MENU

1. třída: Oranžový zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Lucie Brentnerová, DiS.
p. učitelka Hana Nádvorníková

Telefon na třídu: 702 198 179

 

Ve třídě Oranžový zvoneček máme letos zapsaných 19 dětí. Všechny děti navštěvují MŠ prvním rokem. Kapacita třídy je snížena o šest dětí díky třem dětem, které jsou k září 2020 ještě netříleté. Až děti dosáhnou tří let věku, můžeme do třídy přivítat další kamarády. Každé děťátko je respektováno jako jedinečná individuální osobnost, s různými vědomostmi, potřebami a mírou pomoci. Všem dětem je dán potřebný prostor pro adaptaci a vyjádření svých pocitů.

V našem třídním programu Putování s opičkou Žofkou se budeme zaměřovat zejména na získávání prvních sociálních kontaktů, adaptaci na nové prostředí a odloučení od rodičů. Děti se budou seznamovat se školkou a jeho okolím, například formou pohádek, písniček, básniček, říkadel. Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkami, učí se spolupracovat, společně si hrát. Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. Paní učitelky budou pomáhat dětem v osvojování  základních prvků sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a pravidla společného soužití.

 

Informace pro rodiče z Oranžového zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit jen na spaní, nechají ve školce celý týden (kvůli Covidu nenosit každý den jinou, proto na spaní zůstane jedna ve školce)

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů

* bačkůrky, botičky do poličky na obuv a ne do skříňky s věcmi

* oblečení i boty podepsat!

* scházíme se do 7:00 hod. ve Žlutém zvonečku, poté děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* naučit děti říkat paní učitelky, ne tety :)

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě    (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening, zdarma pro nově nastupující děti, aktuální info rodiče dostanou v šatnách

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC, igelitových sáčků na počůrané věci

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem,

  rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při postupné adaptaci na školku.

 

Paní učitelky

Hana Nádvorníková

Lucie Brentnerová, DiS.

 

 

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713