MENU

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Vážení rodiče, v přiloženém souboru naleznete podrobné informace k zápisu pro školní rok 2021/2022.

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do mateřské školy ve dnech 02. 05. - 16. 05. 2021.

Dále zde máte přiloženou žádost k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022 a kritéria pro přijímaní dětí k předškonímu vzdělávání.

Školský obvod naší mateřské školy k nahlédnutí zde.

Zápis na školní rok 2021/2022 byl ukončen - podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Zákonným zástupcům bylo e-mailem či datovou schránkou rozesláno přidělené registrační číslo dítěte. Žádám o potvrzení formou zpětného e-mailu na mscajkovskeho@volny.cz přijetí registračního čísla dítěte.

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel naleznete v přiloženém souboru a na úředních deskách u obou budov do MŠ.

Vážení rodiče,
ten, kdo se nenašel mezi přijatými dětmi podle registračních čísel se bohužel z kapacitních důvodů do naší mateřské školy nedostal. Poprosím Vás o spolupráci a kdo má možnost přijďte si do ředitelny vyzvednout a podepsat Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V ředitelně budete mít podklady připravené pondělí 7. 6. - středa 9. 6. 2021 od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Zazvoňte na ředitelnu, budova Čajkovského, v případě nepřítomnosti volejte 725 106 301 - jsem v MŠ na budově.

Dne 4. 6. 2021  

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713