MENU

4. třída: Zelený zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Jana Haňáčková
p. učitelka Mgr. Veronika Šedivá

Telefon: 702 198 182

Většina dětí postoupila z Červeného zvonečku. Nové děti se bez větších obtíží zadaptovaly a našly nové kamarády. V Zeleném zvonečku probíhá dopolední svačina formou tzv. průběžné svačiny.

Děti jsou vedeny k ohleduplnosti, vzájemné pomoci a toleranci. U dětí stále rozvíjíme prosociální chování a přátelské vztahy. Podporujeme samostatnost při strojení - děti se v šatně oblékají rychle a tiše, umí své oblečení převrátit a složit do skřínky, bundu pověsit na ramínko. V rámci přípravy na oběd či svačinu si samostatně nalévají nápoje, připravují příbory. Děti jsou vedeny k dodržování pořádku, umí si poklidit své místo, utřít rozlitý nápoj.
Při stolování dbáme na správné držení příborů (paleček nahoru, lokty dolů). Děti se umí dohodnout a vyčkat než na ně přijde řada. Po obědě si samostatně vyčistí zoubky a najdou svou matraci.

Zaměřujeme se na rozvoj hrubé motoriky – děti tancují na hudbu (tancujeme s Míšou), odhadují své síly, soutěží. S oblibou se účastní pohybových her a „opičích“ drah. U dětí je spatřováno zaujetí pro hru, vytrvalost, touha po vítězství. Děti nemají obtíže s dodržováním herních pravidel, hrají Fair play.

Logopedická prevence - díky častému zařazování artikulačních cvičení a provádění depistáže, nemají děti výrazné problémy s výslovností.  Děti si rády prohlíží knížky, poslouchají pohádky, diskutují. V rámci komunitního kruhu respektují názory druhých, umí vyčkat, až na ně přijde řada, neskáčou do řeči. Děti do mluvení nenutíme, respektujeme jejich rozhodnutí.

Prohlubování jemné motoriky - děti jsou velmi tvořivé a kreativní, rády malují u stolečku, vybarvují, zkouší nové výtvarné techniky, využívají netradiční materiály. Děti mají v tomto věku již vyhraněnou lateralitu, až na výjimky, jsou děti pravoruké. Levoruké děti v žádném případě nepřeučujeme, respektujeme jejich úchop. Dbáme na správné držení psacích náčiní, příboru (špetkový úchop, paleček nahoru). Často zařazujeme grafomotorická cvičení, soustřeďujeme se na uvolňování zápěstí, loketního a ramenního kloubu. V této třídě se také intenzivně soustředíme na školní přípravu. V rámci frontální, skupinové i individuální formy výuky zařazujeme různorodé didaktické hry s různou obtížností.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713