MENU

4. třída: Zelený zvoneček

Kontakt:

p. ředitelka Mgr. Jana Šulcová
p. učitelka Iveta Pejřilová
p. učitelka Mgr. Simona Linková

Telefon na třídu: 702 198 182

 

Ve třídě Zelený zvoneček máme letos zapsaných 25 dětí, jedno děťátko má individuální vzdělávání. Všechny děti ve třídě jsou předškolní.

Třídní vzdělávací program Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky vychází z knih od autora Radka Daniela. Knihy jsou plné napínavých příběhů, jež osloví srdce dětského čtenáře (posluchače). Hrdinové v ní s dětskou upřímností, spontánností i nezbednosti tropí nejrůznější vylomeniny. U dětí budeme vytvářet pestrou mozaiku dětského světa, touhu po životě prodchnutém  láskou, přátelství a opravdovostí. Konkrétně se jedná například o tyto vlastnosti, které by mělo mít v podvědomí každé dítě: poctivost, čestnost, vztah ke starým lidem, vztah k mladším sourozencům, schopnost řešit samostatně problém, pomoci druhým, vítězství nad strachem, pravdomluvnost, rozvážnost, znalost přírody, cílevědomost, kamarádství, které může přerůst v přátelství a další. V našem TVP se zaměříme na významný okamžik, kterým je vstup do 1. třídy. S dětmi budeme poznávat spousty zajímavých věcí a naučíme se vnímat krásu a rozmanitost světa kolem nás. Během přípravy na školu budeme respektovat individuální schopnosti a dovednosti každého dítěte. Budeme se učit vzájemnému hezkému chování a toleranci, aby u nás ve školce převládala úsměvná atmosféra. Společně budeme podporovat děti ke zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, zaměříme se na zlepšování pracovních návyků, dovedností a schopnosti radostně přijímat všechny činnosti a prožitky, které jsou dětem v pestré nabídce předkládány v podobě her a zábavy. V rámci vzdělávacích činností budeme s dětmi společně  sportovat – plavat, lyžovat, hrát badminton, též procvičíme jazýčky v anglickém jazyce.  A jen tak pro radost si něco vyrobíme z keramiky. Přejeme si, aby vstup do ZŠ  byl  pro všechny děti zdařilý a vzpomínka na třídu Zelený zvoneček byla všem příjemná.

 

Informace pro rodiče ze Zeleného zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“.

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů, každé děťátko musí mít oblečení na převléknutí do MŠ (jiné věci na ven, jiné do MŠ)

* nechávat si přezůvky i bačkory na příslušném místě pod schody

* oblečení i boty podepsat!

* děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* děti budou mít v MŠ svůj hrneček na pitný režim

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně  (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti), logopedická depistáž, vánoční focení, vánoční výlety, divadla v MŠ, batůžkové dny…aktuální info o akcích školky budou na stránkách MŠ i v šatnách

* seznámení s anglickým jazykem pro předškolní děti formou hry bude vést paní učitelka Mgr. Simona Linková, nadstandartní činnost bude jen pro přihlášené děti ve třídě Zelený zvoneček v ranních hodinách 1 x 14 dní ve středu

* plavání bude probíhat pro přihlášené předškolní děti ve čtvrtek v odpoledních hodinách (aktuální info budou v šatnách)

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC

* čištění zoubků – již čistíme zoubky po obědě, kdo by si výslovně nepřál z důvodu zvýšeného rizika infekčního přenosu mezi dětmi, domluví se na třídě s paní učitelkami

* zaměření na předškolní výchovu předškolních dětí – děti budou mít v MŠ své pastelky, budou pracovat do grafomotorických sešitů, příprava na školu bude probíhat v dopoledních i odpoledních činnostech

* při uzavření MŠ díky Covid -19, bude probíhat u předškolních dětí distanční výuka formou spolupráce s rodiči (Pokyn Covid)

* předškolním dětem musí zákonný zástupce omlouvat nepřítomnost docházky do omluvného listu v šatně  (Školní rád)

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem. Rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při adaptaci na školku.

 

Paní učitelky

Iveta Pejřilová

Mgr. Simona Linková a ředitelka Mgr. Jana Šulcová

 

 

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713