MENU

2. třída: Žlutý zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Iveta Pejřilová
p. ředitelka Mgr. Jana Šulcová
školní asistentka Eva Plecháčová

Telefon: 702 198 180

Většina dětí přestoupila z Oranžového zvonečku, pouze 5 dětí je nových. Nové děti zvládly adaptaci bez větších problémů. Na začátku školního roku se děti  seznámily  s třídou  a hernou, s koutky, které mají k dispozici. Zde si děti hrají na různá povolání. Stanovili jsme si pravidla,  jak si hrajeme, co je správné a nesprávné, hračky se neničí.

Dbáme na rozvoj  individuálních  možností  všech dětí.  Společně podporujeme děti ke zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, zaměřujeme se na zlepšování pracovních návyků, dovedností
a schopnosti radostně přijímat všechny činnosti a prožitky, které jsou dětem v pestré nabídce předkládány v podobě her a zábavy.

Zaměřujeme se na hrubou motoriku - děti v průběhu dne mají možnost se pohybově projevovat, jak při cvičení při CD, při nácviku říkanek s pohybem nebo se seznamují s novými pravidly her. Při pobytu venku využíváme školní zahrady, kde mají k dispozici nové hrací prvky, průlezky, pyramidu, hrad, koloběžky. Dále podnikáme společně s dětmi vycházky na delší vzdálenost do lesa, kde pozorujeme přírodu. Cestujeme i dopravním prostředkem a poznáváme naše město.

Rozvoj jemné motoriky - děti rády tvoří, ve třídě mají výtvarný stoleček, kde využívají různé materiály. Nejraději kreslí, tiskají, malují vodovými barvami, začínají se jim líbit omalovánky. Zaměřujeme se na správný úchop tužky - tužku drží většina dětí špatně, nutno opravovat. Stříhání nůžkami je v začátcích, děti nezvládají.

Rozvíjíme děti po stránce hudební - hudebně se projevují, zpívají si, hrají na dětské hudební nástroje. Pokouší se dramatizovat pohádky (děti hrají dětem divadlo).

Děti postupně zvládají prostorové vztahy, nahoře, dole, začínáme a číselnou řadou 1-3-5. Většina dětí pojmenuje základní barvy, postupně i doplňkové.

Kolektiv třídy je kamarádský, jsou vedeny k rozvoji sociálního cítění, k toleranci, respektu, pomoci druhému, mít se rady, neubližovat si.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713