MENU

2. třída: Žlutý zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Mgr. Veronika Šedivá
p. učitelka Kateřina Mrkosová, DiS.

Telefon: 702 198 180

 

Ve třídě Žlutý zvoneček máme letos zapsaných 25 dětí. Děti jsou ve věku 3 – 4,5 let. Všechny děti z Oranžového zvonečku postoupily do Žlutého zvonečku a čekalo tam na ně ještě 6 kamarádů, které tam vzhledem k jejich věku zůstali. Třída je hudebně a pohybově nadaná, proto se budeme snažit jejich dovednosti a schopnosti dále rozvíjet. Společně s dětmi budeme dodržovat třídní pravidla, která jsme si již společně vytvořili.

Pro náš třídní vzdělávací program Pějme píseň dokola,  byly podnětem samy děti a jejich hudební nadšení a láska k hudbě. V jednotlivých tématech je vždy ukryta písnička, která přitažlivou formou určitý blok charakterizuje. Zásadní postavení v našem programu má také utváření kladného vztahu k živé i neživé přírodě a získávání základních poznatků z oblasti environmentální výchovy. S dětmi často chodíme na procházky do lesa, kde pozorujeme přírodu a posloucháme zvuky zvířátek. Podnikáme batůžkové výlety na Rytířské Hradiště, k Češíku a dalším rybníkům… Víme, že se v přírodě chováme potichu, jsme k ní ohleduplní, nic neničíme, přírodu pouze pozorujeme a  vážíme si darů, které nám poskytuje. Záměrem TVP je vytvořit pro děti radostné, podnětné, zajímavé a bohaté prostředí, s dostatkem prostoru pro rozvoj samostatnosti a tvořivosti a základů harmonických přátelských vztahů.

 

Informace pro rodiče ze Žlutého zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* plyšáky na spaní nechávat ve školce celý týden (kvůli Covidu nenosit každý den jinou, proto na spaní zůstane jedna ve školce)

* páteční hraníčko děti - si mohou každý pátek donést jednu hračku z domu - ne zvukové hračky a hračky na dálková ovládání

* veškeré změny adresy, telefonního čísla apod. hlaste třídním učitelkám (Školní řád)

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

*  na pyžamka prosíme přišít poutka – lépe budou dětem věšet na háček

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou  děti domů, každé děťátko musí mít oblečení na

   převléknutí do MŠ (jiné věci na ven, jiné do MŠ), děti budou mít dostatek náhradního oblečení – ponožky, spodní prádlo, kalhoty, trička

* bačkůrky, botičky do poličky na obuv a ne do skříňky s věcmi

* oblečení i boty podepsat!

* doneste dětem do skříňky malý batůžek s prázdnou malou lahvičkou (dlouhé procházky)

* děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (Školní řád)

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně  (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě 

   (Školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti) aktuální info o akcích školky budou na stránkách MŠ i v šatnách

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC, igelitových sáčků na počůrané věci

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem,

  rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při postupné adaptaci na školku.

 

Paní učitelky

Kateřina Mrkosová

Mgr. Veronika Šedivá

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713