MENU

4. třída - Berušky

Kontakt:
p. učitelka Mgr. Petra Bláhová
p. učitelka Marie Luňáková

Telefon: 702 198 178

Ve třídě Berušek se schází děti, které se připravují na významný okamžik ve svém dětském věku. Tím je vstup do 1. třídy. Symbolem naší třídy je malá, roztomilá a pracovitá beruška, se kterou poznáme spousty zajímavých věcí a naučíme se vnímat krásu a rozmanitost světa kolem nás. Naší snahou je ovlivňovat chování dětí v kolektivu tak, aby převládal pocit bezpečí, pohody a spokojenosti.

Učíme se vzájemnému hezkému chování a toleranci, aby mohla úsměvná atmosféra převládat. Dbáme na rozvoj  individuálních  možností  všech dětí.  Společně podporujeme děti ke zvládání sebeobsluhy, samostatnosti, zaměřujeme se na zlepšování pracovních návyků, dovedností a schopnosti radostně přijímat všechny činnosti a prožitky, které jsou dětem v pestré nabídce předkládány v podobě her a zábavy. V rámci vzdělávacích činností s dětmi budeme hrát na flétničky, společně si zasportujeme nejen v plavání a lyžování, též procvičíme jazýčky v anglickém jazyce. Také se zaměříme na logopedickou prevenci. A jen tak pro radost si něco vyrobíme z keramiky.

Povedeme děti k prohlubování sebeobslužných činností, samostatnosti, sebehodnocení. Společně s dětmi budeme posilovat pozitivní  city ve vztahu k sobě a k prostředí, ve kterém děti žijí. Přejeme si, aby vstup do ZŠ  byl  pro všechny děti zdařilý a vzpomínka na třídu Berušek byla všem příjemná.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713