MENU

2. třída - Medvídci

Kontakt:
p. učitelka Martina Doležalová

p. učitelka Mgr. Zuzana Motálková

Telefon: 702 198 176

Osm dětí postoupilo ze třídy Kuřátek, ostatní jsou nově příchozí. Většina nových dětí se zadaptovalo bez problému na nové prostředí MŠ. Všechny děti poznávají novou třídu, kamarády, paní učitelky a ostatní zaměstnance MŠ. Zvykají si na režim dne, na domluvená pravidla.

Děti se učí samostatně oblékat a svlékat, ukládat si své věci, hračky a pomůcky na určené místo, dodržovat hygienu. Učí se stolování, správně sedět, dobře držet lžíci
a dodržovat čistotu kolem sebe. Polovina dětí má nesprávný úchop lžíce.

Děti se učí přiměřené citové samostatnosti (odpoutat se na určitou dobu od rodičů), uvědomovat si sám sebe a druhé, chovat se v dané situaci odpovídajícím způsobem. Většina dětí již zvládá bezproblémový příchod do mateřské školy.

Děti rády zpívají, baví je pohybové hry a říkadla s pohybem. Vzhledem k věku má většina dětí přiměřenou slovní zásobu, dokáží vyjádřit své potřeby a přání, bez problémů komunikují s vrstevníky i s paní učitelkami. Nové děti se musí naučit  spolupracovat s ostatními
a respektovat jejich přání.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713