MENU

3. třída - Včeličky

Kontakt:
p. učitelka Bc. Terezie Tauchmanová
p. učitelka Lucie Řehořková

Telefon: 702 198 177

 

Třídu Včeliček navštěvuje celkem 25 dětí, ve věku 4,5 – 5 let.
Třídní vzdělávací program s názvem Hurá už jsme ve školce nás průběžně povede k cílům výchovně vzdělávacího procesu, které se zaměřují na všestranný rozvoj dítěte s důrazem na jeho individualitu a schopnosti.

Ve třídě jsou vytvořeny podmínky pro učení kooperativní, prožitkové, situační i spontánní. Děti se adaptují na prostředí celé MŠ, nové třídy, nové kamarády, paní učitelky a ostatní zaměstnance MŠ. Učí se také přiměřené citové samostatnosti, uvědomovat si sám sebe a druhé, chovat se v daných situacích odpovídajícím způsobem a dodržovat společně dohodnutá pravidla. Děti budou vedeny k osvojování správných hygienických návyků (používání WC, umývání rukou, utírání se do ručníku, používání kapesníku), žádoucích způsobů chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se), rozvíjení pozitivního vztahu k prostředí mateřské školy i mimo ni, ostatním dětem, učitelkám i ostatním pracovníkům. Budeme se snažit o navázání a posilování přátelského a rovnocenného vztahu s rodiči, usilovat o vzájemnou spolupráci a důvěru.

 

Informace pro rodiče ze třídy Včeliček

Spolupráce s rodiči:

 • Seznámit se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid
  (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září
 • Jídlo – děti v žádném případě do jídla nenutíme! Pouze ochutnáváme. Kdo má potravinovou alergii, prosíme, informujte nás.
 • Pitný režim mají po celý den. Ve školce malý plastový hrneček s podpisem, hrnečky se dávají pravidelně do myčky.
 • Prosíme maminky, aby dětem přišily poutka u pyžam – děti vedeme k samostatnosti + podepsané pyžamo. Každý pátek si děti berou pyžama domů.
 • Prosíme, aby děti nenosily do třídy hračky – pouze plyšáčka na spaní, pokud ho potřebují k usnutí (hračky se ničí, rozbíjí se, ztrácí se)
 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Medvídků x rozcházíme se ve třídě Včeliček. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.
 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě)
 • Spuštění zabezpečení SAFY – spuštěné bude již od pondělí 21. 9. 2020
 • Prosíme Vás, dávejte dětem boty na suchý zip a v zimě prosíme, nedávejte dětem prstové rukavice. Děkujeme.
 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)
 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)
 • Domluvíme se, že v horní přihrádce budou věci na zahradu a ve skříňce v látkové tašce x batůžku věci náhradní.
 • Oblečení prosíme, podepište příjmení, ne iniciály dítěte.
 • Loučení s dětmi u dveří  Loučíme se pozdravem, ruce si již nepodáváme.
 • Nadstandartní aktivity – keramika, logopedie v rámci vzdělávacích činností, batůžkové dny, vše bude na webových stránkách i na nástěnce u vstupu do třídy.
 • Hračku nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“, v jiný den hračky do školky nenosíme.
 • Hygienické potřeby – papírové kapesníčky – vytahovací, vlhčené ubrousky, ale pouze ty, které jsou na bázi toaletního papíru a lze je vhodit do záchodu, jsou dobrovolné, ale už teď Vám děkujeme za spolupráci.
 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky www.mszvonecekhk.cz
 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.
 • V MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti)
 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

Paní učitelky: Bc. Terezie Tauchmanová
                       Lucie Řehořková

 

 

.

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713