MENU

Nadstandartní aktivity pro rok 2018/2019

Keramika

Vytvářením výrobků se děti v naší keramické dílně seznamují s vlastnostmi hlíny a různými technikami jejího zpracování. Při tvořivé atmosféře rozvíjíme estetické vnímání, kreativitu a fantazii "malých umělců". Trpělivost, soustředění a pečlivost se budoucím malým prvňáčkům také hodí.

 

Logopedická péče

Formou her, cvičení, říkadel, básniček, písniček, slovních hříček děti rozvíjí řeč a komunikační schopnosti. Dále si také procvičí jemnou, hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci. Pomocí artikulačních cvičení se naučí ovládat motoriku mluvidel. Díky dechovým cvičením se zaměříme na plynulost řeči a správnou práci s dechem.

 

Výtvarné tvoření

Děti si zde zkouší různé výtvarné techniky, učí se je kombinovat, nebát se větších formátů papíru, rozvíjí si fantazii a svou kreativitu. Zapojují se do nejrůznějších výtvarných soutěží.

 

Výuka anglického jazyka

Děti se hrou učí základní anglická slovíčka, učí se písničky, lehké říkanky a hrají zábavné hry. Soutěží i spolupracují, utvářejí si cit pro anglický jazyk, zvykají si na jinou intonaci a výslovnost. Dětem se budou tyto zkušenosti hodit v dalším životě, kde znalost jazyků patří již k základní gramotnosti.
Výuku angličtiny si vedou paní učitelky u předškolních dětí.

 

Hra na zobcovou flétnu

Ve výuce hry na zobcovou flétnu se děti seznamují s hudebním nástrojem, technikou hry na něj. Učí se správným dechovým a rytmickým návykům prostřednictvím různých cvičení. Rozvíjí své hudební schopnosti, jemnou motoriku, paměť, smyslové vnímání.

 

Plavání

Kroužek plavání organizujeme ve spolupráci se Základní školou Štefcova.
Výuka probíhá v dětském výukovém bazénu. V úvodu kurzu se jedná zejména o předplaveckou průpravu, hry s vodou a ve vodě s využitím různých hraček a plaveckých pomůcek. Při těchto aktivitách se děti zábavnou formou seznamují s vodou, učí se správně dýchat, učí se splývat a získávají jistotu při pohybu ve vodě. Učí se vnímat, že voda při pohybu klade odpor a zároveň že nadnáší tělo. Ve skupině dětí se také snáze překonává případný strach z vody pomocí příkladu ostatních. Rozvíjí se také samostatnost dětí v sebeobsluze (oblékání, sušení vlasů…) a jejich sociální dovednosti.

 

Solná jeskyně

Zařadili jsme do plánu pobyt v solné jeskyni, kvůli jejím léčebným účinkům, hlavně v oblasti imunitního systému a dýchacího aparátu. Prostředí se stálou teplotou 23 °C a konstantní vlhkostí 30 % pomáhá léčit zejména alergie, astma, záněty nosních dutin, kožní choroby.

 

Lyžování

Ve spolupráci s lyžařskou školičkou „Pohádkové lyžování“ i tento rok budeme jezdit do Krkonoš na lyžařský kurz. Jedná se o týdenní výuku lyžování v dopoledních hodinách, určenou pro předškolní děti, kteří si chtějí osvojit či vylepšit základní lyžařské dovednosti pod vedením vyškolených instruktorů.

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713