MENU

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě:
podle nejnovějších informací z ČSSZ si OČR zajišťují rodiče sami, škola nemusí formulář podepisovat ani dávat razítko. Přikládám Vám odkaz na formulář, který si sami vyplňte a odevzdejte vašemu zaměstnavateli. Vygeneruje se Vám číslo žádosti, pod kterým budete zaevidováni pod ČSSZ. Na jedno dítě, jedno číslo, které se může uplatnit vícekrát (v případě potřeby můžete toto OČR mít v měsíci únoru i březnu).
Odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Do tiskopisu vyplnit:
Název školy: Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093
ulice: Čajkovského, č.p. 1093, psč 500 09
IČ: 71194550
Datum uzavření: od 24. 2. 2021 do neurčito
Důvod uzavření:  Uzavření MŠ ze závažných provozních důvodů z důvodu výskytu nákazy COVID-19.
                  NEBO  Nařízená karanténa z důvodu výskytu pozitivní osoby v mateřské škole.

Dne 25. 2. 2021
                           

Vážení rodiče,
od středy 24. 02. 2021 se uzavírá po dohodě se zřizovatelem celá budova Čajkovského. Budova Štechova funguje dále s tím, že dětem stále vaří kuchařky z jídelny při základní škole Štefcova.

Budova Čajkovského se uzavírá z organizačních důvodů v důsledku Covid-19 (nelze zabezpečit provoz mateřské školy).

Třída Oranžový zvoneček - uzavření z organizačních důvodů (děti nemusí do karantény).
Třída Žlutý zvoneček - uzavření z organizačních důvodů (děti nemusí do karantény).
Třída Červený zvoneček - karanténa dětí, které byly ve čtvrtek 18. 02. a v pátek 19. 02. ve školce. Děti, které byly Covid pozitivní a jsou v tzv. ochranné lhůtě (90 dnů od pozitivity) nejdou do karantény, ale týká se jich uzavření z důvodů organizačních.
Třída Zelený zvoneček - karanténa dětí, které byly v pátek 19. 02. ve školce a nešly po obědě domů, ostatní děti jsou doma z organizačních důvodů.

Uzavření budovy je tedy od 24. 02. do odvolání (určitě do pátku 05. 03. s tím, že budu situaci podle možností řešit).
Dnes pro děti z Oranžového a Žlutého zvonečku tedy 23. 02. školka funguje do 17.00 hodin, jak je běžné.
Červený a Zelený zvoneček jde do karantény a žádám o spolupráci a vyzvednutí dětí po obědě.

Dne 23. 02. 2021 v 09.30 hodin

 

Vážení rodiče,
kdo by chtěl jarní focení dětí se sourozencem, přijďte na focení hned na 8.00 hodinu. Pan fotograf vyfotí nejdříve fota sourozenců a poté se vyfotí děti celé naší školky. Nezapomeňte běhen focení dodržovat zvýšená hygienická opatření - rozestupy, ochranu úst a nosu, dezinfekce rukou.

Dne 18. 02. 2021 v 11.00 hodin 

 

Vážení rodiče,
aktruálně máme v provozu všechny třídy mateřské školy. Paní kuchařky se nám příští týden nevrátí (mají stále zdravotní obtíže), proto nám bude ještě příští týden (22. 2. - 26. 2. 2021) vařit jídelna při Základní škole Štefcova.

Dne 18. 02. 2021 v 10.50 hodin

 

Vážení rodiče,
dnes jsem mluvila s paní Feuermannovou ze Soptíkova lyžování. Bohužel musím lyžařský kurz, který měl být příští týden, zrušit díky uzavřeným ski areálům. Paní Feuermannová se s Vámi spojí a pošle informace pro děti, které byly přihlášené. Jsme domluvené, že kdyby vleky otevřeli, máme zájem i o pozdější termíny.

Dne 10. 02. 2021 

 

Vážení rodiče,
od 10. 02. 2021 pro naši školku vaří jídelna při Základní škole Štefcova z důvodu výskytu Covid-19 u paní kuchařek.
Strava je zajištěna pro děti samozřejmě celodenně - tzn. dopolední svačina, oběd i odpolední svačina.
Jídelníček Vám připravím do šaten.

Dne 09. 02. 2021 v 11.57 hodin

 

Vážení rodiče,
v sekci Prázdninový provoz najdete aktuální tabulku Letní provoz 2021 k uzavření mateřské školy v letních měsících.
Tabulky budou také k nahlédnutí ve všech šatnách.

Dne 05. 02. 2021 

 

Vážení rodiče,
z důvodu Covid pozitivního jedince se uzavírá od 03. 02. 2021 třída Zelený zvoneček. Celá třída jde do karantény. Děti, které byly pondělí, úterý ve školce, přišly s pozitivním jedincem do styku. Zavolejte tuto informaci dětskému lékaři a on Vám napíše OČR (děti by měly jít na testy a dodržet karanténu 10 dní).
V sekci Úřední deska máte v souboru Hygiena info pro rodiče základní informace pro zákonné zástupce od krajské hygienické stanice.
Hygienická stanice mně potvrdila karanténu dětí ze Zeleného zvonečku do 12. 02. 2021.

Dne 03. 02. 2021

 

Vážení rodiče,
dopolední lyžařský kurz Soptíkovo lyžování pro přihlášené děti by měl proběhnout od 15. 02. 2021. Jsem optimistická a doufám, že do té doby spustí na horách vleky. Kolem 10. 02. 2021 bych Vám podala aktuální informace, zda se lyžařský kurz uskuteční.

Dne 01. 02. 2021

 

Vážení rodiče,
během příštího týdne budete mít na třídách u paní učitelek připravený formulář na daňovou slevu za pobyt dítěte v MŠ.
Kdo bude slevu uplatňovat, vyzvedněte si dokument u paní učitelek.

Dne 14. 01. 2021

 

Vážení rodiče,
mateřská škola je uzavřena od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 (děti jdou naposledy do školky v úterý 22. 12. a přijdou v novém roce 4. 1. 2021).

Od ledna 4. 1. 2021 bychom se vrátili k provozní době školky 6.30 hodin - 17.00 hodin s tím, že se děti budou již ráno a odpoledne spojovat i s jinými dětmi a paní učitelkami. Doufám, že se epidemiologická situace přes vánoční svátky výrazně nezhorší a budeme moci ve školce v rámci zvýšených hygienických podmínek fungovat.
Při vstupu do budovy Vás nadále žádám o spolupráci - nošení ochrany úst a nosu, dezinfikovat ruce při vstupu do MŠ, nezdržovat se na delší dobu než je nezbytně nutná v prostorách MŠ, neshromažďovat se v areálu MŠ. Při výskytu pozitivního výsledku na Covid-19 (u dětí či v rodině) hlásit tuto situaci paní učitelkám na třídě.

Dále bych Vám chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho sil a pevné zdraví celé vaší rodině.
Mnohokrát Vám všem děkuji za spolupráci a ohleduplnost k dětem i zaměstnancům v této nelehké době. 


S přáním klidnějších dnů
Mgr. Jana Šulcová, ředitelka

Dne 16. 12. 2020

 

Vážení rodiče,
kdo máte zaplacený kurz plavání pro předškolní děti, necháme peníze ještě na účtu školky a pan ředitel ze ZŠ Štefcova je pro zahájení kurzu hned jak to půjde. Až budu vědět konkrétnější informace, vše Vám napíši.

Dne 16. 12. 2020 

 

Vážení rodiče,
od pondělí 23. 11. 2020 se mění vnitřní organizace provozu MŠ na obou budovách školy.
Protože od pondělí budu mít již plný počet pedagogických zaměstnanců, budou se vzdělávat děti na obou budovách ve svých třídách. Děti budou ve své třídě, jen se svými spolužáky a se svými paní učitelkami. Pracovní doba MŠ stále zůstává omezena od 7:00 - 16.30 hodin z důvodu, aby se ještě děti nespojovaly a nemíchaly s ostatními třídami. Toto omezení jsem se rozhodla prodloužit z důvodu nastávajících vánočních svátků a pomalu se zklidňující situaci okolo covid-19.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci.
Dne 19. 11. 2020 

 

Vážení rodiče,
aktuální informace ke školnému. Protože budova Štechova měla omezený provoz jen dva dny (15. - 16. 10.) nebude se snižovat školné za měsíc říjen. Platba je stále 600,- Kč.
Budova Čajkovského byla uzavřena na devět dní (15. - 27. 11.). Pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty. Proto stanovuji výši úplaty pro všechny děti z budovy Čajkovského za měsíc říjen 300,- Kč.

Dne 19. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
aktuální informace k znovuotevření třídy Kuřátek a Medvídků na budově Štechova.
Třída Kuřátek a Medvídků bude opět otevřená od pondělí 16. 11. 2020. Děti budou stále spojeny - je to z organizačních a personálních důvodů. Děti budou ve třídě Medvídků, s paní učitelkami Yvonou Trejbalovou a Mgr. Markétou Bělohlávkovou.
Nezapomeňte si nahlásit stravu dětí - zkontrolujte, kdo je přihlášený na stravu - jde do školky, kdo je odhlášený - zůstává doma.
Jen připomínám, že provozní doba MŠ je stále upravena - 7.00 - 16.30 hodin.
Děkuji za spolupráci

Dne 11. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
protože jsem měla domluvené VÁNOČNÍ FOCENÍ na naší školce a chtěla bych, aby měly děti pěkné vánoční fotky, budeme se za zvýšených hygienických podmínek s dětmi fotit. Pan fotograf přijde jen jeden, připraví si plátno, bude mít respirátor. Paní učitelky děti upraví a budou je k panu fotografovi po jednom vodit. Focení proběhne na obou budovách v pátek 13. 11. 2020 - budova Čajkovského 8.00 hodin pro děti, které jsou ve školce, od 10.00 hodin můžete přijít s Vaším děťátkem na focení do Červeného zvonečku a pan fotograf Vás vyfotí. Samozřejmě do školky můžou přijít jen děti zdravé, které nemají nařízenou karanténu.
Budova Štechova se bude fotit v pátek od 13.00 hodin pro děti, které jsou ve školce a od 14.30 hodin můžete přijít s dětmi na focení do třídy Kuřátek. Peníze za focení se budou vybírat až s fotografiemi.
Do sekce Úřední deska - soubor "Vánoční focení" Vám nahraji náhled fotky, abyste věděli, jak by fotka měla vypadat a můžete děťátka pěkně sladit :)

Dne 9. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě:
podle nejnovějších informací z ČSSZ si OČR zajišťují rodiče sami, škola nemusí formulář podepisovat ani dávat razítko. Přikládám Vám odkaz na formulář, který si sami vyplňte a odevzdejte vašemu zaměstnavateli. Vygeneruje se Vám číslo žádosti, pod kterým budete zaevidováni pod ČSSZ. Na jedno dítě, jedno číslo, které se může uplatnit vícekrát (v případě potřeby můžete toto OČR mít v měsíci listopadu a poté v měsíci prosinci).
Odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Do tiskopisu vyplnit:
Název školy: Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093
ulice: Čajkovského, č.p. 1093, psč 500 09
IČ: 71194550
Datum uzavření: od 5. 11. 2020 do neurčito
Důvod uzavření:  Uzavření MŠ ze závažných provozních důvodů, nařízená karanténa zaměstnanců školy z důvodu výskytu nákazy COVID-19

Dne 6. 11. 2020

 

Vážení rodiče,
informace k budově ŠTECHOVA:

Na budově Štechova se vyskytl pozitivní zaměstnanec. Do karantény jdou děti od 5. 11. 2020 třída
Kuřátka a Medvědi - trasování se týká dnů 29. - 30. 10. 2020, to znamená, že děti, které byly čtvrtek pátek ve školce jdou do karantény ( 2 děti ze třídy Kuřátek a 7 dětí ze třídy Medvídků) - OČR vystavuje pediatr. Ostatní děti ze třídy Medvídků a Kuřátek, které nechodily do školky a školku by nyní potřebovaly, vystavuji OČR já - uzavření třídy z důvodu nemožnosti zajištění personálu. Karanténa se počítá od 30. 10. 2020 - děti by měly jít šestý sedmý den na testy a mají karanténu do 9. 11. 2020. Karanténa je ukončena negativním testem. Jestliže byste nestihli jít s dětmi na testy, karanténa se prodlužuje do 13. 11. 2020. Test musí být proveden do 10 dne, nejlépe 6-7 den od posledního styku s pozitivním, nečekejte na call centra (info od hygieny - kvůli urychlení spolupráce) a spojte se s praktickým lékařem, na vystavení e- žádanky na test. Bez e- žádanky nelze jít na test. Hygiena nám poslala dopis pro Vás zákonné zástupce, jak se chovat v době karantény. Tento manuál Vám nahraji do sekce Úřední deska - soubor Hygiena_info pro rodiče.

Třída Berušky - dále funguje pro děti ze třídy Berušek
Třída Včeličky - dále funguje pro děti ze třídy Včeliček

ředitelka
Dne: 04. 11. 2020, 11:40 hodin

 

Vážení rodiče,
nejprve bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci v tomto náročném období. Na obou budovách máme děti umístěné do tří tříd. Tyto třídy se celý měsíc listopad nebudou s nikým jiným stýkat. Máme omezenou provozní dobu (7.00 - 16.30 hodin) právě z důvodů nespojování dětí (těchto tří tříd) a zaměstnanců. Děti jsou v kontaktu pouze se svými paní učitelkami na třídě (zminimalizování kontaktů i z řad zaměstnanců).
Pár informací k předškolním dětem - předškolní docházka dětí v MŠ je povinná, to znamená, že předškolní dítě musí být zapsané v mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol. Toto jste splnili tím, že docházíte k nám do MŠ, nikde není napsaný počet dnů či hodin, které musí "předškolák" být v MŠ. Proto, jestliže si necháte delší dobu předškolní dítě doma, vyplývá z toho pro vás povinnost, až přijdete opět do MŠ omluvit docházku do omluvného listu v naší MŠ. Nemusíte se obávat žádné sankce či porušení povinné docházky vašeho děťátka.
Od zítra - středa 4. 11. 2020 budou paní učitelky předškolním dětem, co nechodí do MŠ, opět posílat na e-mail zákonného zástupce úkoly k distanční výuce.

Děkujeme za spolupráci.
Dne: 03. 11. 2020, 11:20 hodin

 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek zaslalo statutární město HK zastoupené náměstkem primátora Mgr. Hanouskem výzvu k rodičovské veřejnosti. Tuto výzvu jsem Vám nahrála do sekce Úřední deska - soubor "Výzva k rodičovské veřejnosti". V této výzvě žádá rodiče o spolupráci se zmenšením počtu dětí přítomných v MŠ.
I já za mateřskou školu děkuji za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

Dne: 23. 10. 2020, 11:50 hodin

Vážení rodiče,
od 29. 10. 2020 začíná fungovat budova Čajkovského. Čtvrtek a pátek bude dětem vařit školní jídelna při Základní škole Milady Horákové, od pondělí 2. 11. již bude v provozu naše školní jídelna. Díky nastalé situaci je potřeba upravit podmínky vzdělávání v naší mateřské škole. Z důvodu ochrany zdraví vašich dětí i zaměstnanců přistupuji k zásadním rozhodnutím, které Vám přikládám do sekce Úřední deska - soubor "Znovuotevření MŠ". Nejzásadnější rozhodnutí je upravení provozní doby na měsíc listopad 7.00 - 16.30 hodin. Další podmínky provozu naleznete v již zmíněném souboru.
Tyto upravené podmínky vzdělávání a organiční podmínky platí i pro budovu Štechova. 

Děkuji za spolupráci a věřím, že společnými silami vše zvládneme :)

Dne: 22. 10. 2020, 12:50 hodin

 

Vážení rodiče,
od pondělí 19. 10. máme na budově Čajkovského již tři třídy v karanténě - děti se setkaly s covid-pozitivní osobou.
V tuto chvíli běží karanténa dětí a zaměstnanců. Karanténa by měla být ukončena nejdříve 28. 10. 2020.

Budova Štechova funguje zatím bez omezení díky covidu, jen nám pro děti vaří jídelna ZŠ Milady Horákové.
Rodiče z budovy Štechova si sami odhlašují a přihlašují obědy na portálu www.odhlaska.cz jak jsme zvyklí.

Takzvané ošetřování člena rodiny OČR v době uzavření mateřské školy bych měla vystavovat já, jako ředitelka za uzavřený subjekt. Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nový formulář. Podrobnější informace, které mi byly zaslány Vám nahrávám do sekce Úřední deska - soubor OČR.

Dne 20. 10. 2020, 9:40 hodin

 

Vážení rodiče,
budova Štechova se od 19. 10. 2020 opět otevírá. Na budově Štechova nemám v tuto chvíli žádnou informaci o covid pozivním dítěti či zaměstnanci. Pro děti bude vařit jídelna při Základní škole Milady Horákové - celodenní strava pro děti do šesti let bude za cenu 35,- Kč, celodenní strava pro děti starší šesti let bude za 40,- Kč. Jinak provoz MŠ je nezměněn, jen z organizačních důvodů budou děti ze třídy Kuřátek a ze třídy Medvídků spojeny ve třídě Medvídků. Žádám rodiče z budovy Štechova, aby si od pondělí hlídali a odhlašovali stravu svého dítěte na portálu www.odhlaska.cz jak jsme zvyklí.

Budova Čajkovského zůstává uzavřena z důvodu karantény všech zaměstnanců a karantény jedné třídy dětí.    

Dne: 16. 10. 2020, 13:45 hodin            

   

Vážení rodiče,
po dnešním telefonickém rozhovoru s Krajskou hygienickou stanicí bude budova Čajkovského uzavřena po dobu potřebné karantény - zatím do 23. 10. 2020.  
V tuto chvílí máme pozitivní dva zaměstnance a jednu třídu v karanténě. 
Děti, které nejsou v karanténě a potřebujete na ně vystavit OČR, napište mi e-mail na mscajkovskeho@volny.cz - napište mi na jaké dítě OČR uplatňujete a do jaké třídy chodí. OČR Vám vystavím a zašlu e-mailem zpět. Obědy máte po dobu uzavření mateřské školy samozřejmě odhlášené.

Dne: 15. 10. 2020

 

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že ze závažných důvodů, po vzájemné dohodě se zřizovatelem, je přerušen provoz mateřské školy od 15. října do odvolání. Oznámení zřizovatele o přerušení provozu mateřské školy najdete u dokumentů v sekci "Úřední deska".
Průběžně Vám budu na internetových stránkách sdělovat nové informace.

Mgr. Jana Šulcová,
ředitelka MŠ - 14. 10. 2020, 18:35 hodin 

          

          

 

Informace o naší škole

Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Slučuje:

 • MŠ Čajkovského 1093 Hradec Králové
 • MŠ Štechova 1327 Hradec Králové
 • ŠJ Čajkovského 1093 Hradec Králové

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu:

 • MŠ Čajkovského 1093, HK: od 6:30 do 17:00 hod
 • MŠ Štechova 1327, HK: od 6:30 do 17:00 hod

MŠ Čajkovského 1093 
4 třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. Děti jsou rozděleny podle věku, jednotlivé třídy jsou označeny barvami.

 • Oranžový zvoneček – děti ve věku 2 - 3 roky
 • Žlutý zvoneček – děti ve věku 3 - 4 roky
 • Červený zvoneček – děti ve věku 4 - 5 let
 • Zelený zvoneček – děti ve věku 5 - 6 let

Hospodářský pavilon:
Zde se nachází ředitelna, kancelář vedoucí ŠJ a kuchyň. Vaří se zde jídlo pro MŠ Čajkovského 1093, MŠ Štechova 1327, MŠ a ZŠ Malšova Lhota.

MŠ Štechova 1327
4 třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. Děti jsou rozděleny podle věku, jednotlivé třídy jsou označeny symbolem zvířátka.

 • Kuřátka – děti ve věku 2 - 3 roky
 • Medvídci – děti ve věku 2,5 - 3,5 let
 • Včeličky – děti ve věku 3,5 - 4,5 let
 • Berušky – děti ve věku 5 - 6 let

Historie a popis školy
Budovy mateřské školy byly postaveny v sedmdesátých letech minulého století. Výstavba škol navazovala na výstavbu sídliště a reagovala na aktuální potřeby rodin v této lokalitě. MŠ Čajkovského 1093 byla otevřena 1.9.1976, MŠ Štechova 1327 3.9.1979.

MŠ Štechova byla vybudována koncem sedmdesátých let pod záštitou tehdejší mládežnické organizace a při příležitosti jejího uvedení do provozu 3. září 1979 nazvána Mateřská škola SSM. Později nesla název podle ulice, do které přísluší – MŠ Štechova. 1.1. 2004 došlo ke sloučení, nejprve čtyř subjektů mateřských škol, posléze zůstaly od r. 2004 součástí nově vzniklého právního subjektu MŠ Zvoneček pouze subjekty MŠ Čajkovkého a MŠ Štechova.

Obě pracoviště využívají velké slunné zahrady s umělým kopcem, jsou osázené stromy, keři a zařízené zahradním, oddychovým i sportovním vybavením, brouzdalištěm které se dále doplňuje a obměňuje.

Obě školy se nachází v centru menšího sídliště v klidné části města, v těsné blízkosti hradeckých lesů, naučných stezek, mokřadů a rybníčků, zahrádkářských osad a dalších míst vhodných pro pozorování, činnosti, hry a rozvoj fantazie dětí. Přístup ke školám je možný z několika stran po chodnících i autem, mimo nebezpečné rušné ulice. Mají zatravněnou zahradu, kde z pestrého zahradního vybavení pro hry dětí najdeme pískoviště, houpačky, prolézačky, přístřešky, altánky, domečky, fotbalové branky, brouzdaliště, lavice a stoly, chodníčky, kopce aj. Zahrady jsou osázeny květinami, keři a stromy.
Obě školy mají parkoviště a výbornou dostupnost MHD.

Třídy jsou stavebně uspořádány tak, že je lze snadno rozdělit na dvě části, nebo je užívat jako jeden společný prostor. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna (na podlahách je PVC), druhá jako herna a tělocvična (na podlahách jsou koberce). Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Podlahová plocha a prostory tříd splňují všechny požadavky na počet dětí, které se zde pohybují.

Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením a antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí. Splňuje všechny platné hygienické předpisy a požadavky, proběhla celková rekonstrukce.Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Děti mají svoji skříňku označenou nezaměnitelným obrázkem. Podlahová plocha v šatně je pokryta PVC, které umožňuje pravidelný úklid.K odpolednímu odpočinku mají mladší děti k dispozici nová plastová lehátka bezpečné konstrukce s výškou 20 cm nad podlahou a starší děti odpočívají na molitanových matracích.Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713