MENU

Zápis do MŠ

Proběhne v pátek 10.5. od 10.00 hod do 17.00 hod a v sobotu 11. 5. od 9.00 do 12.00 hod

Údaje a doklady požadované k předložení u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání:

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte)
- vytisknutá žádost s vyjádřením lékaře
 

Elektronický předzápis

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
Ještě před termínem řádného zápisu si z domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ.
Elektronický předzápis však není povinný, proto je velmi důležité se i v den řádného zápisu do MŠ dostavit s vyplněnou žádostí o přijetí Vašeho dítěte a dalšími potřebnými dokumenty, které jsou uvedeny výše.

Elektronický předzápis bude spuštěn od 1. 4. 2019.

https://elektronickypredzapis.cz/zadosti/hk-zvonecek

Spádový obvod 

pro Mateřskou školu Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093, tvoří ulice:

Antonína Petrofa, Adolfa Doležala, Brněnská („nová“ po ulici Mrštíkova), Cejpova, Čajkovského, Emy Destinové, Gollova, Holická, Hradečnice, K Aleji, K Osadě, Kpt. Fechtnera, Kmochova, Krapkova, Miroslava Hájka, Na Brně, Na Cvičišti, Na Drahách, Na Hrázce, Na Konečné, Na Občinách, Na Plachtě, Průběžná, Rozkvět Míru I., Rybova, Štechova, Tovární, U Parku, U Střelnice, Za Humny, Za Jízdárnou, Za Lípou

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713